اموزش روابط بین زن و شوهر/راهنمایی زوجین/حل مشکل جنسی/ زندگی زنا شویی/

مردها هر زماني كه باشد مي توانند به سمتش بروند اما خانم ها فقط وقتي سمت آن مي روند كه شمعهاي خوشبو در خانه روشن باشد و شوهرشان ظرف هاي شام را شسته باشد. اين كليشه است كه در ذهن همه ما وجود دارد، اما آيا واقعيت دارد؟ آيا ميل جنسي در مردها قوي تر از زنان است؟

بله درست است. تحقيقات بيشماري نشان داده اند كه بااينكه ميل جنسي آقايون بيشتر از خانم ها نيست اما رك و راست تر است. اما برخلاف آقايون، منبع ميل جنسي در خانم ها پيچيده تر است.

باور عمومي اين است كه خانم ها اهميت بيشتري به رابطه احساسي در ميل جنسي مي دهند اما ديده مي شود كه به شدت تحت تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي هم قرار دارند.

دكتر ادوارد لاومن پروفسور جامعه شناسي در دانشگاه شيكاگو مي گويد، "ميل جنسي در خانم ها شديداً متاثر از محيط و موقعيت است".

در زير به هفت الگوي ميل جنسي در خانم ها و آقايان كه محققان دريافته اند اشاره مي كنيم. يادتان باشد كه ممكن است كساني با اين الگوها تفاوت داشته باشند.

1. مردها بيشتر به سكس فكر مي كنند.
دكتر لومان گزارش مي دهد كه اكثريت مردهاي بالغ زير 60 سال حداقل يكبار در روز به سكس فكر مي كنند. اما فقط يك چهارم خانم ها به اين ميزان روزانه درمورد سكس فكر مي كنند. با بالاتر رفتن سن در خانم و آقايون، اين خيالپردازي ها كمتر مي شود اما همچنان خيالپردازي هاي مردان در مورد رابطه جنسي دوبرابر خانم ها باقي مي ماند.

در يك تحقيق بسيار جامع كه در آن مقايسه اي بين ميل جنسي خانمها و آقايان انجام گرفت، روي باومايستر يك روانشناس اجتماعي در دانشگاه ايالتي فلوريدا دريافت كه تحريك جنسي ناگهاني در مردها بسيار بيشتر از خانم ها گزارش شده و مردها خيالپردازيهاي بيشتر و متفاوت تري دارند.


2. مردها حريصانه تر دنبال سكس هستند.
باومايستر گزارش مي دهد كه در ابتداي رابطه، در اواسط آن و بعد از گذشت ساليان سال از آن، مردها بيشتر از زن ها سكس مي خواهند. اين مسئله فقط مختص افراد با گرايش جنسي عادي نيست، مردان همجنس گرا هم خيلي بيشتر از زنان همجنس گرا در كليه مراحل رابطه سكس مي خواهند. مردها حتي تعداد بيشتري شريك جنسي طلب مي كنند و علاقه بيشتري به سكس هاي اتفاقي دارند.

حتي در مواقعي كه رابطه جنسي ممنوع است يا موقعيت آن وجود ندارد، مردها خيلي بيشتر از زنان دنبال سكس هستند.

- دكتر لومان مي گويد، تقريباً دو سوم آقايون خودارضايي مي كنند حتي با اينكه تقريباً نيمي از آنها در مورد آن احساس گناه مي كنند. درعوض تقريباً 40 درصد از خانم ها اقرار به خودارضايي مي كنند و تكرر اين خودارضايي ها هم بين خانم ها كمتر از آقايون است.


3. طبيعت جنسي خانم ها بسيار پيچيده تر از آقايون است.
چه چيز خانمها را تحريك مي كند؟ حتي خودشان هم نمي دانند. مرديت چيورز محقق دانشگاه نورس وسترن و همكاران او در تحقيقي فيلم هاي تحريك آميز به مردان و زنان همجنس باز، مردان و زنان با تمايل جنسي به جنس مخالف نشان دادند و از آنها خواستند ميزان تحريك جنسي خود را گزارش كنند و توسط ابزارهايي كه به دستگاه تناسلي آنها متصل بود ميزان تحريك واقعي آنها را اندازه گيري كردند.

نتايج آقايون قابل پيش بيني بود: مردان با تمايل جنسي به جنس مخالف گزارش دادند كه با تصاوير مربوط به سكس مرد-زن و زن-زن تحريك بيشتري داشته اند و ابزارهاي اندازه گيري هم ادعاي آنها را تاييد كرد. مردان همجنس باز گزارش دادند كه تصاوير مربوط به سكس مرد-مرد آنها تحريك كرده و باز هم ابزارهاي اندازه گيري ادعايشان را تاييد كرد. درمورد خانم ها، نتيجه به دست آمده جالب تر بود. زنان با تمايل جنسي به جنس مخالف ادعا كردند كه تصوير مربوط به سكس مرد-زن تحريك بيشتري برايشان به وجود آورده اما ابزار اندازه گيري نتايج يكساني را براي هر سه نوع سكس (مرد-زن، زن-زن، مرد-مرد) نشان داد.

مايكل بايلي محقق جنسي در دانشگاه نورس وسترن مي گويد، مردها درمورد اينكه با چه كسي تحريك مي شوند، با چه كسي مي خواهند سكس داشته باشند يا عاشق چه كسي مي شوند بسيار سخت و صريح هستند.

اما در مقابل خانم ها به خاطر ميل جنسيشان كه نسبت به آقايان چندان رك و راست نيست، تمايل بيشتري نسبت به داشتن رابطه با جنس خود دارند. بايلي مي گويد، احتمالاً ظرفيت خانم ها براي علاقه مند شدن به جنس موافق خود از نظر جنسي و عاشق جنس موافق خود شدن ظرفيت بيشتري نسبت به مردها دارند. البته لزوماً اينكار را انجام نمي دهند اما ظرفيت آن را دارند.

ادعاي بايلي را تحقيقاتي تاييد مي كنند كه نشان مي دهند همجنس گرايي در ميان خانم ها شايع تر از آقايان است. باومايستر در تحقيق ديگري دريافت كه زنان همجنس گراي بيشتري از سكسي كه اخيراً با مرد داشته اند گزارش كردند تا مردان همجنس گرا درمورد داشتن سكس با جنس مخالف خود. همچنين خانم ها خيلي بيشتر از مردان خود را دو جنسي مي دانند.


4. تمايل جنسي خانم ها بيشتر از آقايون تحت تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي است.
باومايستر در تحقيقات خود راه هاي مختلفي كه گرايشات، رفتارها و تمايلات جنسي خانم ها خيلي بيشتر از آقاين متاثر از عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده را نشان داده است.

- گرايش خانم ها نسبت به آقايون در برابر رفتارهاي جنسي مختلف با گذشت زمان بيشتر دستخوش تغيير مي شود.

- خانم ها خيلي بيشتر از آقايون در تصميمات خود درمورد سكس تحت تاثير همسالان خود هستند.

- خانم هايي كه تحصيلات بالاتري دارند، فعاليت هاي جنسي متنوع تري را تجربه كرده اند. اما سطح تحصيلات در آقايون تفاوتي ايجاد نمي كند.

- خانم ها نسبت به آقايون تناقض بيشتري در اظهار ارزشهاي خود درمورد سكس قبل از ازدواج دارند.

اما چرا تمايل جنسي در خانم ها به نظر كمتر است و بيشتر تحت تاثير قرار دارد؟ برخي مي گويند اين مسئله به قدرت بيشتر مردها در جامعه مربوط مي شود، يا به انتظارات جنسي متفاوت تر مردها در مقايسه به خانم ها. دكتر لومان مسئله را از ديدگاه جامعه شناختي توضيح مي دهد.

لومان مي گويد مردها هر كاري مي كنند تا سكس داشته باشند تا بتوانند تمايلات دستگاه تناسلي خود را برآورده كنند. درمقابل، خانم ها در انتخاب شريك جنسي خود بسيار دقيق هستند چون اين آنها هستند كه در معرض باردار شدن قرار دارند و ممكن است مجبور شوند از يك بچه نگهداري كنند. كيفيت رابطه براي آنها بسيار مهمتر از مردان است چون آنها شريكي مي خواهند كه با آنها بماند و از فرزندشان نگهداري كند. حتي برايشان مهم است كه با كسي باشند كه وضعيت مالي قابل قبولي داشته باشد تا بتواند از فرزندشان حمايت بهتري بكند.


5. خانم ها براي ارضاي جنسي راهي كمتر مستقيم انتخاب مي كنند.
خانم ها و آقايون راه هاي متفاوتي را براي رسيدن به ميل جنسي خود مي پيمايند. استر پِرِل روان درمانگر مي گويد، "از خيلي از خانم ها مي شنوم كه ميل آنها بيشتر از بين گوشهايشان شروع مي شود تا پاهايشان. براي خانم ها حتماً بايد يك موضوع و طرح اوليه وجود داشته باشد تا رمان عشقيشان نوشته شود. اين اشتياق است كه سوخت تمايل آنها را تشكيل مي دهد.

دكتر پِرِل اضافه مي كند، "تمايل جنسي خانم ها خيلي بيشتر وابسته به موقعيت، دروني و احساسي است. اما درمقابل مردها نيازي به اينهمه خيالپردازي ندارند چون سكس برايشان بسيار ساده تر و سرراست تر است."

اين به آن معنا نيست كه مردها به دنبال صميميت، عشق، و رابطه نزديك نيستند. آنها فقط نقش سكس را متفاوت تر مي بينند. دكتر پِرِل اينطور توضيح مي دهد كه، "خانم ها مي خواهند كه اول حرف بزنند، نزديك بشوند، و بعد سكس داشته باشند اما براي آقايون سكس همان رابطه و نزديكي است. سكس زباني است كه مردها براي ابراز احساسات خود استفاده مي كنند. سكس زبان صميميت مردهاست."


6. ارگاسم و ارضاي جنسي در خانم ها با آقايون متفاوت است.
با اينكه محققان دريافته اند كه تعيين ميزان ارگاسم در خانمها درمقابل آقايون كار دشواري است اما درمورد مدت زماني كه طول مي كشد تا مردها يا زن ها به ارگاسم برسند اطلاعات دارند. براساس گفته هاي پروفسور لومان، براي مردها به طور متوسط چهار دقيقه از زمان داخل شدن تا ارضاء طول مي كشد اما اين مدت براي خانم ها 10 تا 11 دقيقه است، البته اگر به ارگاسم برسند.

اين يك تفاوت ديگر بين دو جنسيت است: يعني چند وقت يكبار در طول سكس ارگاسم مي شوند. درميان مردان 75% گزارش ميدهند كه هميشه به ارگاسم مي رسند و اين ميزان براي خانم ها 26 درصد است.


7. تمايل جنسي در خانم ها كمتر از آقايون تحت تاثير دارو است.
از آنجا كه تمايل جنسي آقايون در مقايسه با خانم ها مستقيم تر وابسته به بيولوژي است، جاي تعجب نيست كه كم بودن تمايل جنسي در آنها راحت تر با داروها درمان شود. مردها مي توانند براي اكثر مشلات جنسي خود از دارو استفاده كنند و نتيجه بگيرند اما در مورد خانم ها استفاده از دارو براي بالا بردن ميل جنسي چندان موثر نيست.

تستوسترون هورموني است كه در مردها و زن ها به ميل جنسي مرتبط است. اما اين هورمون در مردها با ميل جنسي پايين سريعتر از زن ها عمل مي كند. در ميل جنسي يك عامل هورموني وجود دارد كه در مردها بسيار مهمتر از خانم هاست.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط Love |